Gezichten

Mijn vijfde jaar schilderen nadert zijn einde. Gelukkig is er nog een optie om twee jaar specialisatie te volgen. Het staat al vast dat ik verder bij Philippe les zal volgen. Ik heb ook dit jaar behoorlijk wat bijgeleerd, al besef ik maar al te goed dat de weg nog lang is. Ik ben wel overtuigd dat Philippe me in mijn zoektocht het best kan helpen.

Hoewel we de volgende jaren verder model krijgen, heb ik mezelf voorgenomen om me toch enigszins te specialiseren in gezichten. Als je telkens een volledig model schildert, zelfs al pak je het wat groter aan, blijven de mogelijkheden om een gelaat uit te werken erg beperkt. Uiteindelijk wil ik vooral goed portretten kunnen schilderen. Het wordt dus stilaan tijd om daar werk van te maken.

Met dat idee in m’n achterhoofd schilder ik bij de laatste houding van J een portret. Tot nu toe is het me nooit gelukt haar gelijkend af te beelden. Voor de meester is dat niet zo erg belangrijk, als het maar goed geschilderd is. Zelf hoop ik toch een keer J goed te vatten. We doen nog eens een poging.

Omdat het model wat naar voor geleund zit, worstel ik aanvankelijk met de compositie. Ik wil de rug niet afsnijden, maar tegelijk wil ik het hoofd niet helemaal tegen de rechterkant zetten. Wanneer het eenmaal lukt, gaat het vlot met de achtergrond en de romp. Aan het gelaat heb ik nog werk…

Eerste opzet, compositie OK, gezicht te vaal.

In de tweede sessie laat ik de achtergrond onaangeroerd. Het lijf en het hoofd neem ik robuust onder handen. Ik zie nu dat vooral het hoofd behoorlijk wat mankementen vertoont. Ook de kleur was te grijs en flets, realiseer ik me nu. Hoe langer ik zit te turen naar het model, hoe meer ik besef dat ook de afstand een rol speelt. Omdat we met veel rond het model staan, kunnen we er niet dichtbij staan. Na veel gepruts en gezweet in het warme leslokaal, krijg ik de verhouding in het hoofd toch nog goed. Het zit veel evenwichtiger in elkaar, de vormen staan veel steviger. De gelijkenis is nog altijd niet wat ik zou willen, verder ben ik wel tevreden over dit schilderij.

Sterker van kleur, beter van verhoudingen.