In rust

Een snelle studie van een liggend figuur. Bedoeling was om hier nog aan verder te werken in een volgende les maar door omstandigheden is dat niet gelukt. Je kan hier wel zien dat ik van bij het begin tracht om aan het ganse schilderij te werken. Dat blijft belangrijk om een goede samenhang te bereiken. Het is ook de enige manier om te zorgen dat de figuur goed in het beeldkader past. Hier en daar zitten er zaken nog niet helemaal goed, maar dat zit vooral in de details. Uiteindelijk blijven die minder belangrijk dan het geheel. Details zijn vooral nuttig om op het einde nog enkele accenten te leggen. Hoe dan ook moet het geheel in de eerste plaats goed zitten.

In dit ’tussenstadium’ zit ook de sfeer al goed. Het licht komt sterk naar voor en vormt een hevig contrast met de schaduwpartijen. Dat zorgt voor volume in het lichaam en diepte in het totale beeld. Je merkt nu al dat het werkt. De kwestie is doorgaans om dat bij het verder uitwerken niet kwijt te spelen. Dat blijkt vaak behoorlijk moeilijk. Nog geen idee of ik dit ooit nog verder zal uitwerken. Zonder model is dat niet eenvoudig. De frisse aanpak die hier goed tot zijn recht komt, maakt het nog lastiger om hier aan te gaan morrelen. Voorlopig zal ik het zo laten, als een momentopname. Vaak wel leuk om dat later eens terug te bekijken.

Sfeervolle studie, onafgewerkt.